học kế toán xây dựng
Tài liệu kế toán xây dựng
Trường hợp nào phải nộp chi phí sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

Trường hợp nào phải nộp chi phí sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?

Chi phí sử dụng đất khi làm Sổ đỏ thường là những chi phí khá lớn và bao gồm những trường hợp nào thì phải nộp chi phí sử dụng đất khi làm Sổ đỏ?
Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133

Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133

Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133, hướng dẫn hạch toán các khoản nợ phải thu bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ
Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356

Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356

Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356 phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa và công nghệ của doanh nghiệp
12
Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0972.868.960