học kế toán xây dựng
Đối với kế toán, việc nhầm lẫn, viết sai trên hóa đơn GTGT là việc thường xuyên sảy ra, trước những lỗi sai này kế toán cần xử lý điều chỉnh lại cho đúng, dưới đây là Các lỗi sai thường mắc phải trên hóa đơn GTGT và các xử lý

Trường hợp Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé giao cho khách hàng

Trong trường hợp kế toán ghi sai hóa đơn GTGT nhưng chưa xé liên giao cho khách hàng thì kế toán có thể gạch chéo hóa đơn đó, coi như hủy, lưu trữ lại số hóa đơn lập sai. Sau đó kế toán lập lại hóa đơn khác cho khách hàng như bình thường.

Trường hợp Viết sai hóa đơn, đã xé giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế

Trường hợp kế toán ghi sai hóa đơn và đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế thì cần xử lý phức tạp hơn một chút. Sau khi thu hồi lại hóa đơn lập sai, hai bên doanh nghiệp và khách hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo mẫu biên bản quy định. Hóa đơn được thu hồi đươc gạch chéo và lưu trữ lại số hóa đơn để giải trình lên cấp trên và cục Thuế nếu được yêu cầu. Lưu trữ lại biên bản và hóa đơn ghi sai.

Kế toán lập lại hóa đơn mới cho khách hàng. Ngày, tháng trên hóa đơn mới ghi là ngày lập biên bản hóa đơn. Hóa đơn được kê khai thuế bình thường, hóa đơn lập sai không cần kê khai thuế.

Các lỗi sai thường mắc phải trên hóa đơn GTGT và cách xử lý

Trường hợp Viết sai hóa đơn, đã giao cho khách hàng và kê khai thuế

Trường hợp chỉ tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ghi đúng

Cách xử lí: Đối với trường hợp này căn cứ điểm b, khoản 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC quy định “hóa đơn có sai xót địa chỉ, tên công ty nhưng mã số thuế ghi đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn”

Khi viết sai mã số thuế

Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh cho khách hàng. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp này:

  • Ghi rõ điều chỉnh từ mã số thuế nào sang mã số thuế nào ở phần hàng hóa dịch vụ.
  • Gạch chéo phần số lượng, giá, thành tiền, cộng tiền hàng tiền thuế.
  • Khi kê khai thì chi tiêu tiền hàng và tiền thuế ghi bằng 0.

Khi viết sai tiền hàng, tiền thuế

Theo điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC đối với trường hợp này các bạn vẫn phải lập hóa đơn điều chỉnh. Cách lập hóa đơn trong trường hợp này:

  • Trong hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm
  • Ở phần tên hàng hóa dịch vụ ghĩ rõ điều chỉnh tăng giảm số lượng, đơn giá, thành tiền, hoặc thuế suất và của hóa đơn nào xuất ngày bao nhiêu
  • Phần số lượng ghi rõ số lượng tăng giảm
  • Phần giá ghi rõ tăng giảm giá bán
  • Phần thành tiền ghi rõ thành tiền tăng giảm
  • Khi kê khai thuế thì sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kì xuất hóa đó. Bên bán kê vào phụ lục 01-1/GTGT. Phần tiền hàng tiền thuế ghi âm với trường hợp điều chỉnh giảm, và ghi dương với trường hợp điều chỉnh tăng. Bên mua kê vào PL01-2/GTGT

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online3
Tổng xem1
0972.868.960