học kế toán xây dựng
Mức lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình là bao nhiêu, đối tượng nào phải nộp thuế môn bài và đối tượng nào được miễn thuế môn bài được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Mức lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp

Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức, doanh nghiệp được quy định như sau:

Vốn điều lệ hoặc
vốn đầu tư
Mức Thuế Môn Bài
> 10 Tỷ Đồng 03 Triệu đồng/ năm
10 Tỷ đồng trở xuống 02 Triệu đồng/ năm
Chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh
01 Triệu đồng/ năm

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài mới nhất

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Doanh thu bình quân
của cá nhân nhóm cá nhân, hộ gia đình
Mức đóng thuế môn bài
Trên 500 triệu đồng/ năm 01 triệu đồng/ năm
trên 100 triệu đồng - 300 triệu đồng/ năm 300 nghìn đồng/ năm
Trên 300 triệu đồng/ năm - 500 triệu đồng/ năm 500 nghìn đồng/ năm

Các trường hợp phải nộp lệ phí môn bài :

  • Các loại hình Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp.
  • Các tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã theo quy định.
  • Các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức quy định tại các trường hợp trên. (Ví dụ như các chi nhánh….)
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân….
  • Một số tổ chức khác có phát sinh hoạt động sản kinh doanh.

Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1
0972.868.960