học kế toán xây dựng
Điều kiện ghi nhận chi phí thuê nhà trả trước

Để có thể ghi nhận khoản chi phí thuê nhà, thuê văn phòng là chi phí hợp lệ trong tính thu nhập chịu thuế TNDN, bạn cần chú ý những điểm sau:

Hợp đồng thuê nhà, hóa đơn của bên cho thuê.

Trường hợp bên thuê là cá nhân thì cá nhân cho thuê phải nộp các loại thuế theo quy định như: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN thì mới được cơ quan thuế cấp hóa đơn. Trên thực tế, cá nhân thường không muốn làm việc này, nên thường ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện thay cho bên cá nhân thuê nhà.

Lưu ý:  + Nếu tổng giá trị thuê nhà 01 năm không quá 100 triệu đồng thì sẽ được miễn thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN+ Nếu tiền thuê nhà > 100 triệu đồng/năm thì phải nộp cả 3 loại thuế trên.

Đối với khoản thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên cần phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

hạch toán chi phí thuê nhà trả trước

Cách hạch toán chi phí thuê nhà trả trước

Dựa vào hợp đồng thuê nhà, văn phòng và hóa đơn do bên cho thuê cung cấp, kế toán tiến hành hạch toán như sau:

a, Khi thanh toán trước tiền thuê nhà

Trong trường hợp người thuê trả trước tiền thuê nhà trước khi nhận được hóa đơn, kế toán hạch toán như sau

Khi thanh toán tiền thuê nhà mà chưa có hóa đơn:

Nợ TK 331 – Ứng trước cho người bán

Có TK 111,112…

Lưu ý: Cách hạch toán trên không áp dụng với trường hợp đặt cọc để đảm bảo việc diễn ra hợp đồng.

b, Khi nhận hóa đơn

Khi nhận được hóa đơn chi tiết khoản tiền thuê nhà, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,112 (nếu thời điểm thanh toán có hóa đơn)

Có TK 331 (nếu thời điểm thanh toán chưa có hóa đơn)

c, Hàng tháng phân bổ

Định kì phân bổ khoản chi phí trả trước đó vào tài khoản chi phí tương ứng (Tùy vào mục đích thuê nhà làm gì).

VD:

Thuê nhà làm văn phòng (mục đích quản lý) thì đưa vào TK 642. Cụ thể là TK 6422.

Thuê nhà với mục đích làm nhà xưởng (sản xuất) thì đưa vào 154, 627…,

Thuê nhà với mục đích bán hàng (bán hàng) thì đưa vào 641, 6421

Hạch toán như sau:

Nợ TK 642, 641 – Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp (tùy bộ phận sử dụng văn phòng, nhà xưởng…)

Có TK 242 – Chi phí trả trước

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1
0972.868.960