học kế toán xây dựng
Khi quyết toán thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì, bài viết dưới đây là những công việc mà kế toán cần chuẩn bị khi cơ quan thuế có quyết định quyết toán thuế

1. Công tác sắp xếp chứng từ gốc

Cần sắp xếp chứng từ gốc theo trình tự thời gian, theo tuần tự cho bảng kê thuế đầu vào đã in và nộp cho cơ quan thuế hàng tháng.

Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ đều phải kèm theo phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán… Trên đó phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh.

Kẹp riêng chứng từ theo từng tháng, bìa ghi rõ tên tháng để tiện cho công tác kiểm tra, theo dõi.

Cần chuẩn bị những gì khi quyết toán thuế

2. Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

Các báo cáo thường kỳ mà kế toán cần lưu ý, đó là:

 • Tờ khai Thuế GTGT hàng tháng
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Tờ khai thuế Xuất nhập khẩu, thuế Môn bài, thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý.
 • Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm

3. Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm khi quyết toán thuế

Các sổ sách kế toán cần chuẩn bị khi quyết toán thuế đó là:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký bán hàng, mua hàng
 • Sổ nhật ký chi tiền, thu tiền
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Biên bản xác nhận công nợ cuối năm
 • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng
 • Sổ chi tiết các tài khoản: 111,112,131,331,152,153,154,155,211,214, 621,622,627,641,642,…
 • Sổ tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ, công cụ dụng cụ
 • Sổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 • Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư
 • Bảng nhập xuất tồn từng kho

Lưu ý: Toàn bộ chứng từ phải có đầy đủ chữ ký

4. Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

Kế toán cần sắp xếp đầy đủ các hợp đồng kinh tế theo tuần tự từng hợp đồng đầu ra, đầu vào.

Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng, như: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng…

Hợp đồng lao động và hệ thống bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương cần có đầy đủ chữ ký mới được coi là hợp lệ

Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác

5. Hồ sơ pháp lý

Đối với các hồ sơ pháp ký, kế toán cần chuẩn bị đầy đủ cả bản gốc và phô tô công chứng. Ngoài ra, kế toán cũng cần chuẩn bị các công văn đến, đi liên quan đến cơ quan thuế trước đây.

6. Kiểm tra chi tiết khác

 • Kiểm tra đối chiếu giữa sổ cái và sổ chi tiết
 • Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
 • Kiểm tra dữ liệu của bảng kê khai thuế xem đã khớp với dữ liệu nhập vào chưa
 • Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản
 • Kiểm tra, đối chiếu các khoản phải trả
 • Cân đối đầu ra, đầu vào
 • Kiểm tra chữ ký có đầy đủ chưa
 • Kiểm tra việc định khoản các khoản phải thu, phải trả đã chính xác chưa
 • Kiểm tra bảng lương xem đã đầy đủ chữ ký, số liệu có khớp không: phải có đầy đủ hồ sơ đối với nhân viên

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1
0972.868.960