học kế toán xây dựng
Theo quy định tại điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì? Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 1:

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập. Đồng thời tại thời điểm quyết toán đang làm việc tại đó (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp 2:

Cá nhân Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng 3 tháng trở lên tại 1 tổ chức trả thu nhập và làm việc tại đó tại thời điểm quyết toán (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm). Đồng thời có thu nhập vãng lãi từ các nơi khác nhưng thu nhập bình quân tháng < 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10%.

Nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai. Thì được ủy quyền tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Nếu cá nhân yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Thì cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với Cơ quan thuế.

Trường hợp 3:

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Lưu ý:

– Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì được ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế (với điều kiện: tổ chức, cá nhân đó cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế TNCN phải nộp của cá nhân đó đúng theo quy định)

– Đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thuộc diện dược giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo. Thì không dược ủy quyền quyết toán thuế mà phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

– Cá nhân có thu nhập từ khoản mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà tổ chức chi trả đã khấu trừ 10% thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online20
Tổng xem1
0972.868.960