học kế toán xây dựng
Hạch toán đối với kế toán xây dựng có khác với loại kế toán khác không? Bài viết dưới đây hướng dẫ kế toán hạch toán kế toán xây dựng mới nhất năm 2020

Kế toán xây dựng và các loại kế toán thương mại sản xuất đêì có cách hạch toán giống nhau chỉ có điểm khác đó là Tập hợp chi phí và tính giá thành công trình, cụ thể như:

Đối tượng tính giá thành

Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại

Giá thành chi tiết của một công trình thường chia thành nhiều hạng mục, gói thầu, công trình con cho nên việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ

Thời gian theo dõi: Của kế toán thường kéo dài lâu, kéo dài liên năm

Đối tượng tập hợp chi phí: Tập hợp chi phí theo công trình

Các yếu tố chi phí cho một công trình bao gồm : NVL, Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài

Về nguyên vật liệu thì thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho vì chúng ta biết chính xác khối lượng từng NVL qua việc bóc khối lượng). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình

Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài thì tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

Đối với chi phí dở dang: kế toán Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

Khoản Lãi vay ngân hàng: Các công ty xây dựng hầu hết sẽ phát sinh các khoản vay ngân hàng để phục vụ thi công. Các khoản vay này sẽ cấp cho các tổ đội thi công dưới dạng tạm ứng công trình.

Bảng dự toán công trình: Khi đấu thầu công trình thì sẽ có bảng dự toán cho công trình và kế toán sẽ  phải lập báo cáo so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế

Xác định lỗ lãi: Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Các dự án thi công ngoại tỉnh ( giá trị >=1 tỷ ) thì sẽ phát sinh thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Sơ đồ hạch toán của kế toán xây dựng

hạch toán chuyên sâu kế toán xây dựng

Nghiệp vụ phát sinh cơ bản của doanh nghiệp xây dựng

Đối với Chi phí NVL trực tiếp cho công trình:

Thủ tục khi mua NVL bao gồm:

  • Hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng
  • Hóa đơn tài chính
  • Phiếu xuất kho bên bán ( BB giao nhận ) và Phiếu nhập kho
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
  • Chứng chỉ chất lượng ( nếu cần )

Hướng dẫn Hạch toán nghiệp vụ mua NVL :

Nợ 152 ( chi tiết theo từng vật tư )

Nợ 1331 ( Thuế GTGT được khấu trừ )

Có 111,112,331

Khi xuất NVL thi công thì hạch toán như sau :

Thông tư 200 Thông tư 133
Nợ 612 - Chi phí NVL trực tiếp
Có 152
Nợ 1541 - Chi phí NVL trực tiếp
Có 152

Khi nào xuất thẳng và khi nào nhập NVL ?

Đối với Chi phí nhân công trực tiếp

Thủ tục về nhân công bao gồm:

Hồ sơ lao động

Hợp đồng lao động

Quy chế tiền lương, các QĐ của giám đốc

Các thủ tục liên quan đến thuế TNCN

Bảng chấm công, bảng lương

Hướng dẫn hạch toán theo TT 133 và thông tư 200 như sau

Thông tư 200 Thông tư 133
Cuối tháng, tính lương phải trả công nhân:
Nợ 622 - Chi phí NC trực tiếp
Các khoản trích BHXH,BHYT,BHTN tính vào chi phí:
Nợ 622
Có 3383, 3384, 3386
Cuối tháng, tính lương phải trả công nhân:
Nợ 1542 - Chi phí NC trực tiếp
Có 334
Các khoản trích BHXH BHYT, BHTN tính vào chi phí:
Nợ 1542
Có 3383, 3384, 3385

Thuế thu nhập cá nhân thời vụ dưới 3 tháng

Đối với Chi phí máy thi công bao gồm : nhiên liệu, khấu hao máy, lương lái máy,chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy

Thủ tục với chi phí nhiên liệu các bạn cần

Hợp đồng mua bán, hóa đơn mua, PNK,PXK

Sổ nhật trình máy ( Bảng theo dõi ca xe máy )

Định mức tiêu hao nhiên liệu ( do giám đốc ban hành )

Hướng dẫn Hạch toán:

Thông tư 200  Thông tư 133
Cuối tháng, tính lương phải trả cho lái máy:
Nợ 6231 - Chi phí nhân công máy thi công
Có 334
Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:
Nợ 627 - Chi phí sản xuất chung
Có 3383, 3384, 3386
Cuối tháng, trích khấu hao máy thi công
Nợ 6234 - Chi phí khấu hao
Có 214
Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động:
Nợ 6232 - Chi phí nguyen vật liệu
Có 152
Chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng, thuê máy
Nợ 6237
Nợ 1331
Có 111, 112, 331
Cuối tháng, tính lương phải trả cho lái máy:
Nợ 1543 - Chi phí máy thi công
Có 334
Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:
Nợ 1547 - chi phí sản xuất chung
Có 3383, 3384, 3385
Cuối tháng, trích khấu hao máy thi công
Nợ 1543 - Chi phí máy thi công
Có 214
Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động:
Nợ 1543
Có 152
Chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng, thuê máy
Nợ 1543
Nợ 1331
Có 111, 112, 331

Đối với Chi phí chung cho công trình bao gồm : chi phí lán trại, điện nước, lương cán bộ quản lý…và các chi phí phục vụ chung phát sinh tại công trình

Về chi phí chung thì tùy theo các nghiệp vụ cụ thể các bạn tập hợp chứng từ và chúng ta hạch toán như sau:

Thông Tư 200 Thông tư 133
Cuối thàng, tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình
Nợ 6271 - Chi phí sản xuất chung
Có 334
Các khoản BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình tính vào chi phí
Nợ 6271 - Cho phí sản xuất chung
Có 3383, 3384, 3386
Cuối tháng: trích khấu hao TSCĐ phục vụ BP quản lý nợ công trình:
Nợ 6274
Có 214
Các chi phí khác:
Nợ 627
Nơk 1331
 Có 111, 112, 331
Cuối thàng, tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình
Nợ 1547 - Chi phí sản xuất chung
Có 334
Các khoản BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình tính vào chi phí
Nợ 1547- Chi phi sản xuất chung
Có 3383, 3384, 3385
Cuối tháng: trích khấu hao TSCĐ phục vụ BP quản lý nợ công trình:
Nợ 1543
Có 214
Các chi phí chung khác
Nợ 1547
Nợ 1331
Có 111, 112, 331

Một số lưu ý:

Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Số lượng nguyên vật liệu xuất dùng cho công trình thiếu so với dự toán hoặc thừa nhiều

Hóa đơn NVL thường về chậm so với tiến độ thi công ( mua NVL về nhưng chưa có hóa đơn về ngay )

Đưa NVL xuất dùng vào công trình không khớp với tiến độ thi công

Về Chi phí nhân công thì có :

Tập hợp CPNC thấp hơn nhiều so với dự toán hoặc quá nhiều so với dự toán

Các thủ tục hồ sơ đối với công nhân không đảm bảo

Các thủ tục liên quan đến thuế TNCN không đầỳ đủ

Về chi phí chung thì hay gặp lỗi

Các chi phí chung phát sinh nhiều nhưng do đặc điểm thi công công trình nên nhiều khoản khó lấy hóa đơn

Chi phí chung tập hợp thấp hơn nhiều hoặc cao hơn nhiều so với dự toán

Các lỗi khác như:

Xuất hóa đơn sai thời điểm : Thời điểm xuất hóa đơn cần căn cứ theo Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1
0972.868.960