học kế toán xây dựng
Mức lương tối thiểu vùng vừa được ký bởi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quy định về Mức lương tối thiểu vùng mới nhất ngày 01/01/2020

Áp dụng từ ngày 01/01/2020 đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 so với năm 2019

Cụ thể:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại vùng I: tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại vùng II: tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng

Năm 2020 Mức lương tối thiểu vùng tăng 11 địa bàn tại vùng II

Huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước từ vùng III lên vùng II.

Thành phố Bến Tre từ vùng IV lên vùng II và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre từ vùng III  lên vùng II.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại vùng III: tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng

Năm 2020 Mức lương tối thiểu vùng giảm Giảm 3 địa bàn tại Vùng III

Bổ sung các địa bàn sau từ Vùng IV lên Vùng III:

Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ

Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An

Huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tại vùng IV: tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng

Năm 2020 Mức lương tối thiểu vùng Giảm 8 địa bàn tại Vùng IV

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất ngày 01/01/2020

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng với đối tượng nào?

  1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
  2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
  3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
  4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1
0972.868.960