học kế toán xây dựng
Tài liệu kế toán xây dựng
Cách hạch toán trái phiếu phát hành

Cách hạch toán trái phiếu phát hành

Cách hạch toán trái phiếu phát hành: TK 343- TT 200 sử dụng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh
Huớng dẫn hạch toán chi phí thuế TNDN TK 821 – TT 200

Huớng dẫn hạch toán chi phí thuế TNDN TK 821 – TT 200

Thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ của Doanh nghiệp. Bài viết dưới đây hướng dẫn hạch toán chi phí thuế TNDN TK 821 – TT 200
Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài mới nhất

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài mới nhất

Mức lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình là bao nhiêu, đối tượng nào phải nộp thuế môn bài và đối tượng nào được miễn thuế môn bài được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019

Thuế Môn bài là một loại thuế trực thu Thuế môn bài thường định ngạch (đánh một lượng cố định) vào Giấy đăng ký kinh doanh Thuế môn bài được thu theo hàng năm vậy thời gian nộp thuế môn bài là khoảng thời gian nào nếu nộp muộn thì bị phạt như thế nào
Xử lý hóa đơn viết sai ngày tháng mới nhất

Xử lý hóa đơn viết sai ngày tháng mới nhất

Trong khi xuất hóa đơn trường hợp viết sai ngày tháng vẫn còn sảy ra. Bài viết dưới đây chia sẻ cách xử lý hóa đơn khi viết sai ngày tháng
Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì? Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Chi phí lãi vay hợp lý được trừ tính thuế TNDN năm 2020

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ tính thuế TNDN năm 2020

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ tính thuế TNDN năm 2020 được quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính
Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT năm 2020

Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT năm 2020

Đối với trường hợp nào thì doanh nghiêp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC được quy định chi tiết như thế nào?
Cấu trúc đề thi công chức thuế mới nhất năm 2020

Cấu trúc đề thi công chức thuế mới nhất năm 2020

Đề thi công chức thuế theo quy định hiện nay có Cấu trúc như thế nào. Bài viết dưới đây xin chia sẻ Cấu trúc đề thi công chức thuế mới nhất năm 2020
Thuế tiêu thụ đặc biệt và những điều cần biết

Thuế tiêu thụ đặc biệt và những điều cần biết

Thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh vào những hàng hóa không có lợi cho nền kinh tế xã hội nhưng vì sao nhà nước không thể cấm sản xuất hay cấm sử dụng được
Hướng dẫn hạch toán chuyên sâu kế toán xây dựng năm 2020

Hướng dẫn hạch toán chuyên sâu kế toán xây dựng năm 2020

Hạch toán đối với kế toán xây dựng có khác với loại kế toán khác không? Bài viết dưới đây hướng dẫ kế toán hạch toán kế toán xây dựng mới nhất năm 2020
Hướng dẫn hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi theo TT 133 & TT 200

Hướng dẫn hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi theo TT 133 & TT 200

Hướng dẫn hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi, các khoản thu từ khác hàng nợ lại chưa hoàn trả hoặc không có khả năng thanh toán
Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133

Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133

Hướng dẫn hạch toán phải thu khách hàng TK 131- TT 133, hướng dẫn hạch toán các khoản nợ phải thu bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ
Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356

Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356

Hạch toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng TK 356 phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa và công nghệ của doanh nghiệp
Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1

0972.868.960