học kế toán xây dựng
Trong bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt chia sẻ cách tải, cài đặt và cập nhật phần mềm HTKK 4.2.3 mới nhất do Tổng Cục Thuế phát hành

NỘI DUNG CẬP NHẬT CỦA PHẦN MỀM HTKK 4.2.3

Tổng cục thuế thông báo về việc triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.3 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.3, như sau:

1. Tính năng nâng cấp trong phần mềm HTKK 4.2.3:

  - Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập Bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa điểm khác địa bàn cơ quan thuế quản lý theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải bảng kê từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

- Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, sửa, xóa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải thông báo từ XML, tra cứu hướng dẫn lập từng chỉ tiêu.

- Nâng cấp chức năng lập các tờ khai Biên lai phí, lệ phí:

    + Cập nhật ngày lập báo cáo tại màn hình kê khai mặc định là ngày hiện tại, không cho sửa

    + Đối với ký hiệu biên lai kết thúc bằng ký hiệu “E” số liên bắt buộc bằng 0. Đối với ký hiệu biên lai kết thúc bằng “T” hoặc “P” số liên phải từ 1 đến 9.

    + Cập nhật ràng buộc không cho nhập ký hiệu biên lai “E” đối với các kỳ tính thuế nhỏ hơn 01/01/2017.

- Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên: Cập nhật bổ sung danh mục tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh.

2. Cập nhật sửa lỗi của ứng dụng HTKK cũ

 - Chức năng Kết xuất XML tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật sửa lỗi kết xuất XML trong trường hợp nhập dữ liệu tại cột (1) – Nội dung có chứa ký tự “&”

TẢI PHẦN MỀM HTKK 4.2.3

Link download phần mềm HTKK 4.2.3 của Tổng Cục Thuế Tại đây

tải phần mềm htkk 4.2.3

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1
0972.868.960