học kế toán xây dựng
Trong khi xuất hóa đơn trường hợp viết sai ngày tháng vẫn còn sảy ra. Bài viết dưới đây chia sẻ cách xử lý hóa đơn khi viết sai ngày tháng

1. Cách xử lý hóa đơn viết sai

Căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC và khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trường hợp 1: Viết sai ngày tháng nhưng chưa giao cho người mua hàng

Thì kế toán sẽ gạch chéo các liên viết sai và lưu tại cuống. Sau đó xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng theo đúng ngày xuất lại.

Trường hợp 2: Viết sai ngày tháng và đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế GTGT.

Kế toán lập Biên bản thu hồi hóa đơn, để thu hồi hóa đơn viết sai đã giao cho người mua.

Sau khi thu hồi hóa đơn viết sai, bên bán xuất hóa đơn mới thay thế.

Trường hợp 3: Viết sai ngày tháng, đã giao cho người mua và đã kê khai thuế GTGT

Thì kế toán cần phải:

– Lập biên bản điều chỉnh.

– Xuất hóa đơn điều chỉnh.

Xử lý hóa đơn viết sai ngày tháng mới nhất

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai ngày tháng theo quy định mới nhất.

Ví dụ: Công ty A xuất hóa đơn cho Công ty B. Hóa đơn cũ xuất ngày 1/08/2019. Tuy nhiên sau khi kê khai mới phát hiện ra ngày xuất hóa đơn bị sai. Khi đó kế toán phải có cách lập biên bản điều chỉnh như sau

Bước 1: Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

Do hóa đơn đã kê khai do đó không thể thu hồi hóa đơn để xuất hóa đơn mới thay thế được. Vì vậy kế toán cần phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn nhằm điều chỉnh sai sót.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn cần thể hiện rõ được lý do tại sao phải tiến hành điều chỉnh.

Sau khi lập xong Biên bản điều chỉnh hóa đơn, hai bên tiến hành ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh.

Sau khi lập xong biên bản điều chỉnh. Thì kế toán tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã viết sai.

Sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh, bên bán giao liên 2 cho người mua hàng.

Do hóa đơn viết sai ngày tháng không ảnh hưởng đến số tiền. Do đó không cần tiến hành kê khai, bổ sung, điều chỉnh.

Nên để biên bản điều chỉnh hóa đơn và Hóa đơn điều chỉnh được kẹp cùng nhau. Để giải trình khi cần.

LƯU Ý: Không phải tất cả các trường hợp hóa đơn đã kê khai đều phải xuất hóa đơn điều chỉnh. Theo quy định tại khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC. Nếu hóa đơn chỉ sai Tên công ty và Địa chỉ công ty thì không cần lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1
0972.868.960